Choroby roślin

Chrząszcze szparagów
Crioceris duodecimpunctata=czerwone;                                                                                                           Crioceris asparagi=niebieskie

Te niebieskie i czerwone chrząszcze składają jaja na krzakach. Larwy obgryzają krzaki powodując, że łodygi stają się brązowe i zmniejszają plony w następnym roku. Szkody mogą być zwłaszcza wyrządzone w pierwszym i drugim roku zbiorów. Choroba zazwyczaj rozpoczyna się przez zaatakowanie kilku roślin, ale szybko się rozprzestrzenia.

Mszyca szparagów
Platyparea poeciloptera

Ta ciemna mucha z jasnymi kropkami na skrzydłach może być łatwo zauważona na polu szparagów. Muchy są aktywne od końca kwietnia do początku lipca. Rocznie występuje tylko jedno pokolenie. Składają one jaja na końcach młodych łodyg. Larwy wygryzają dziury w łodygach, przy podłożu i przepoczwarzają się w łodygach. Zarażone łodygi rosną pokrzywione i przedwcześnie obumierają. Mszyce są najbardziej aktywne podczas upalnej pogody. Oprócz używania środków owadobójczych usuwanie drzewek na zimę zmniejsza ryzyko infekcji.

Delia Platura

Delia Platura składa jaja wewnątrz łodyg podczas okresu zbiorów. Larwy wygryzają dziury w łodygach, sprawiając, że są one niezdatne do spożycia. W niektórych latach rośliny są zakażone insektami w niektóre nie.

Szparagi


AVALIM

Avalim F1 to 100% męskie hybrydy, nadają się do uprawy zarówno białych jak i zielonych szparagów w klimacie umiarkowanym. Rośnie najlepiej na dobrze osuszonej glebie. Najlepsza gęstość sadzenia to  od 3 do 4 roślin na m2, głębokość sadzenia od 18 do 20 cm Avalim łączy w sobie zarówno wczesność produkcji grubości łodygi i doskonałą jakość. Ponad trzy czwarte produktu w kategorii od 18 do 28 mm. Charakteryzuje się wyjątkowo dobrym smakiem. Owoc Avalim jest kremowo biały, ma bardzo zamkniętą końcówkę nie podatną na rdzę. Liście Avalim są ciemne, bardzo silnie rozwinięte, odporne na choroby liścienne, zielone do późnej jesieni. Doskonale nadaje się do uprawy ekologicznej.`


Gijnlim

Gijnlim F1 to 100% męskie hybrydy, nadają się zarówno do uprawy białych i zielonych szparag w klimacie umiarkowanym. Odmiana wczesna. Rośnie zarówno w glebach piaszczystych i gliniastych. Najlepsza gęstość sadzenia to od 3 do 3,5 rośliny na m².

Zagęszczenie roślin, jednocześnie zapewniając wyższą wydajność, może na koniec roku prowadzić do przyspieszonego spadku grubości łodygi. Gijnlim ma bardzo wysoki potencjał produkcyjny i doskonałą jakość. Gijnlim ma bardzo dobrą zamkniętą końcówkę, jest prosty, gładki i mało podatny na rdzę.


Thielim

Hybryda holenderska F1


Thielim F1 to w 100% męska hybryda. Nadaje się do uprawy białych szparagów w klimacie umiarkowanym. Odmiana średnio-wczesna.

Thielim rozwija się najlepiej na żyznych glebach dobrze odwodnionych. Tereny narażone na powodzie są mniej odpowiednie. Z wielu doświadczeń praktycznych wynika, że najlepsze wyniki osiąga się przy gęstości 3,5 - 4,5 rośliny na m2i głębokości sadzenia od 18 do 20 cm. Thielim ma dobry potencjał produkcyjny oraz jednolicie wysoką jakość. Produkt posiada doskonale zamknięte wypustki, lekko różowe podatne na przebarwienia. Liście są energiczne, silne i naturalnie wyprostowane. Thielim nadaje się do uprawy ekologicznej.


Backlim

Backlim Flis 100% męska hybryda, nadaje się do produkcji białych szparagów w klimacie umiarkowanym. Odmiana ta bardzo dobrze nadaje się do zbioru w drugiej połowie sezonu zbioru wczesnych odmian takich jak Avalim i Gijnlim. W przypadku upraw cieplarnianych stał się domyślną rasy Backlim. Zarówno w szklarni i w uprawie polowej Backlim gwarantuje niezawodne plony i jakość. Idealne stanowisko dla Backlim to dobrze osuszona gleba. Lata doświadczeń wykazały, że dla odmiany Backlim najlepsza gęstość sadzenia wynosi od 3,5 do 4,5 rośliny na m2. Zalecane zagęszczenie roślin do uprawy szparagów zielonych wynosi od 4 do 5 szt. na m2. Zalecana głębokość sadzenia w normalnych warunkach wynosi od 18 do 22 cm. Backlim produkuje ładne, proste łodygi. Jakość produktu rośnie z wiekiem rośliny. Co jest bardzo ważne Backlim produkuje szparagi z zamkniętymi końcówkami. Ponad połowa zbiorów jest w klasie I czyli od 20 do 28 mm. Szczególnie smaczna odmiana.


Grolim

Grolim F1 to 100% męska hybryda. Jest idealna do uprawy białych szparagów w klimacie umiarkowanym. Grolim rośnie najlepiej na dobrze osuszonej glebie, wzrost rośliny jest bardzo dobry.

Zarówno w piaszczystych i gliniastych glebach osiąga dobre wyniki. Liczne doświadczenia wykazały, że najlepsze wyniki osiąga się sadząc Grolima w ilości od 4,5 do 6 roślin na m2. Zalecana głębokość sadzenia wynosi od 18 do 20cm. Grolim jest odporny na choroby dlatego też nadaje się do uprawy ekologicznej.


Herkolim

Hybryda holenderska F1


Herkolim F1 to 100% męska hybryda, idealna do produkcji białych szparagów w klimacie umiarkowanym. Odmiana wczesna. Herkolim rozwija się dobrze w odsączonych glebach.

Herkolim jest mało wrażliwy na stres. Połączenie grubości łodygi i siły sprawia, że nadaje się również do ponownego sadzenia. Nasze badania wykazały, że najlepsza gęstość sadzenia to 4,5 do 6 roślin na m2. Wysokie zagęszczenie roślin nie doprowadzi szybko do bardzo cieńkich pędów, ale nie mają jednakowej wielkości i jakości. Zalecana głębokość sadzenia wynosi od 18 do 20 cm. Owoc Herkolim jest jednolitej grubości, więcej niż 60% klasy od 22 do 28 mm. Herkolim jest bardzo smaczny.


Horlim

Horlim F1 w 100% męska hybryda. Nadaje się do uprawy białych szparagów w klimacie umiarkowanym. To odmiana średnio-wczesna. Horlim może być uprawiany na dobrze odsączonych glebach.

Najlepsze wyniki osiąga się o gęstości sadzenia od 3,5 do 4 roślin na m2 i głębokości od 18 do 20 cm. Z praktyki wiadomo, że Horlim to powolny start, ale po wielu latach zbierania zapewnia produkcję na wysokim poziomie. Horlim gwarantuje dobry poziom produkcji i doskonałą jakość. Przewaga owocu w I klasie to jest od 20 do 28 mm. Liście Horlim są dość krótkie i zwarte.